บริการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (UK Visa) ยื่นได้ทุกประเภทวีซ่าและทุกประเทศทั่วโลก พร้อมบริการแปลและรับรองเอกสาร ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย

บริการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (UK Visa) ยื่นได้ทุกประเภทวีซ่าและทุกประเทศทั่วโลก พร้อมบริการแปลและรับรองเอกสาร ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทยการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรเป็นความฝันของใครหลายคน ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยวสัมผัสประวัติศาสตร์อันยาวนาน การศึกษาในสถาบันชั้นนำระดับโลก หรือการทำงานในประเทศที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจมากมาย แต่ก่อนที่จะได้ไปสัมผัสกับความงดงามของประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้รับวีซ่าสหราชอาณาจักร NYC Visa & Translation พร้อมให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรได้อย่างราบรื่นและมั่นใจ

#UKVisa #วีซ่าอังกฤษ #บริการวีซ่า #ภูเก็ต #NYCVisaTranslation


บริการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักรคืออะไร ?

บริการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร คือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรในการเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม และดำเนินการยื่นขอวีซ่าอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของสถานทูตอังกฤษ NYC Visa & Translation ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการเรื่องวีซ่ามายาวนาน คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอดกระบวนการ

บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อเลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสม การจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ การนัดหมายยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือ ตลอดจนการติดตามสถานะวีซ่า เรามุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการยื่นขอวีซ่าของคุณเป็นเรื่องง่ายและไร้ความกังวล

#วีซ่าUK #บริการวีซ่าภูเก็ต #ยื่นวีซ่าอังกฤษ #NYCVisaService


ประเภทของวีซ่าสหราชอาณาจักรที่สามารถยื่นขอได้

สหราชอาณาจักรมีวีซ่าหลายประเภทให้เลือกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ได้แก่

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Standard Visitor Visa): สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อน หรือทำธุรกิจระยะสั้น สามารถพำนักได้สูงสุด 6 เดือน
 • วีซ่านักเรียน (Student Visa): สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาในสหราชอาณาจักร แบ่งเป็น Short-term study visa สำหรับหลักสูตรระยะสั้น และ Tier 4 (General) student visa สำหรับหลักสูตรปริญญาหรือระยะยาว
 • วีซ่าทำงาน (Work Visa): มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับทักษะและประเภทงาน เช่น Skilled Worker visa, Intra-company Transfer visa, หรือ Temporary Worker visa
 • วีซ่าครอบครัว (Family Visa): สำหรับคู่สมรส คู่ชีวิต บุตร ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะที่ต้องการอยู่กับครอบครัวในสหราชอาณาจักร
 • วีซ่าธุรกิจ (Business Visa): สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจ ประชุม หรือสัมมนาในสหราชอาณาจักร
 • วีซ่าลงทุน (Investor Visa): สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสหราชอาณาจักรด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านปอนด์

NYC Visa & Translation ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย สำหรับการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อเลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เรามีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สถานการณ์ของลูกค้าแต่ละราย เพื่อแนะนำประเภทวีซ่าที่มีโอกาสได้รับการอนุมัติสูงสุด

#ประเภทวีซ่าอังกฤษ #วีซ่าUKประเภทต่างๆ #บริการวีซ่าภูเก็ต #NYCVisaExpert
ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

การยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักรมีขั้นตอนดังนี้

 1. ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสม: ทีมงานของ NYC Visa & Translation จะวิเคราะห์วัตถุประสงค์การเดินทาง ระยะเวลาพำนัก และคุณสมบัติของคุณ เพื่อแนะนำประเภทวีซ่าที่เหมาะสมที่สุด
 2. รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด: เราจะให้รายการเอกสารที่ต้องใช้โดยละเอียด และช่วยตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์: เราจะช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจส่งผลต่อการพิจารณาวีซ่า
 4. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า: เราจะแนะนำวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องและปลอดภัย
 5. นัดหมายเพื่อยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือ: เราจะช่วยจองคิวและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศูนย์รับยื่นวีซ่า
 6. เข้ารับการสัมภาษณ์ (ถ้าจำเป็น): สำหรับบางประเภทวีซ่า อาจมีการสัมภาษณ์ เราจะช่วยเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำในการตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้น
 7. รอผลการพิจารณาวีซ่า: เราจะติดตามสถานะวีซ่าของคุณและแจ้งให้ทราบทันทีที่มีผลการพิจารณา

NYC Visa & Translation ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย โดยจะช่วยดูแลทุกขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการยื่นวีซ่าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เรามีประสบการณ์ในการจัดการกับกรณีที่ซับซ้อนและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ขั้นตอนวีซ่าUK #ยื่นวีซ่าอังกฤษ #บริการวีซ่าภูเก็ต #NYCVisaProcess


เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

เอกสารพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประกอบด้วย:

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่คาดว่าจะเดินทางกลับ และมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว ใบหน้าชัดเจน ไม่ยิ้ม ไม่สวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร
 • หลักฐานการจองที่พัก เช่น การจองโรงแรม หรือจดหมายเชิญจากเพื่อนหรือญาติในสหราชอาณาจักร
 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักในสหราชอาณาจักร
 • จดหมายเชิญ (ถ้ามี) จากบุคคลหรือองค์กรในสหราชอาณาจักร
 • หลักฐานการจ้างงานหรือการศึกษา เช่น จดหมายรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เช่น

 • วีซ่านักเรียน: หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษา หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน
 • วีซ่าทำงาน: ใบอนุญาตทำงาน (Certificate of Sponsorship) จากนายจ้างในสหราชอาณาจักร
 • วีซ่าครอบครัว: หลักฐานความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร

NYC Visa & Translation ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย จะช่วยตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานทูต เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดเตรียมเอกสารให้ตรงตามความต้องการของแต่ละประเภทวีซ่า และสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์หรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม

#เอกสารวีซ่าUK #ยื่นวีซ่าอังกฤษ #บริการวีซ่าภูเก็ต #NYCVisaDocuments
บริการแปลเอกสารที่จำเป็นสำหรับวีซ่า

การแปลเอกสารที่ถูกต้องและได้มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญในการยื่นขอวีซ่า NYC Visa & Translation ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย โดยมีทีมนักแปลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการแปลเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่าโดยเฉพาะ เรารับแปลเอกสารทุกประเภท เช่น

 • ใบสูติบัตร
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบรับรองการศึกษา
 • ใบรับรองการทำงาน
 • เอกสารทางการเงิน
 • ประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์

การแปลเอกสารของเราได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากสถานทูตอังกฤษ โดยเรามีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าการแปลมีความถูกต้องและสอดคล้องกับต้นฉบับอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ เรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่ควรแปลเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่า

#แปลเอกสารวีซ่า #บริการแปลภูเก็ต #NYCTranslationService #วีซ่าอังกฤษ


การรับรองเอกสารเพื่อการยื่นขอวีซ่า

นอกจากการแปลเอกสารแล้ว การรับรองเอกสารก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน NYC Visa & Translation ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย พร้อมให้บริการรับรองเอกสารแบบครบวงจร ทั้งการรับรองคำแปล การรับรองนิติกรณ์ และการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้เอกสารของคุณมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

บริการรับรองเอกสารของเราประกอบด้วย

 • การรับรองคำแปลโดยนักแปลที่ได้รับอนุญาต
 • การรับรองสำเนาถูกต้องโดยทนายความหรือ Notary Public
 • การรับรองลายเซ็นโดย Notary Public
 • การรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • การรับรองเอกสารแบบ Apostille สำหรับประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮก

เรามีความเชี่ยวชาญในกระบวนการรับรองเอกสารและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรับรองที่เหมาะสมสำหรับเอกสารแต่ละประเภท เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารของคุณจะได้รับการยอมรับจากสถานทูตอังกฤษ

#รับรองเอกสาร #NotaryPublic #บริการวีซ่าภูเก็ต #NYCDocumentCertification
ระยะเวลาการดำเนินการและการติดตามสถานะวีซ่า

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าสหราชอาณาจักรอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่าและปริมาณงานของสถานทูต โดยทั่วไปอาจใช้เวลาประมาณ 3-6 สัปดาห์ NYC Visa & Translation ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย จะช่วยติดตามสถานะวีซ่าของคุณและแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อมีความคืบหน้า

บริการติดตามสถานะวีซ่าของเราประกอบด้วย:

 • การตรวจสอบสถานะออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
 • การติดต่อประสานงานกับศูนย์รับยื่นวีซ่าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • การแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
 • การให้คำแนะนำในกรณีที่มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เรายังมีบริการเร่งด่วนสำหรับกรณีที่ต้องการผลเร็วขึ้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอการพิจารณาเร่งด่วนได้ในบางกรณี ซึ่งอาจช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาลงเหลือ 5-7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต

#ติดตามวีซ่าUK #ระยะเวลาวีซ่าอังกฤษ #บริการวีซ่าภูเก็ต #NYCVisaTracking


ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประกอบด้วยค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด และค่าบริการในการดำเนินการ NYC Visa & Translation ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่า โดยครอบคลุมการให้คำปรึกษา การเตรียมเอกสาร การแปลและรับรองเอกสาร ตลอดจนการติดตามสถานะวีซ่า

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร:

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ขึ้นอยู่กับประเภทและระยะเวลาของวีซ่า)
  • วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น: ประมาณ 95 ปอนด์
  • วีซ่านักเรียน: ประมาณ 348 ปอนด์
  • วีซ่าทำงาน: ประมาณ 610 ปอนด์
 • ค่าบริการของ NYC Visa & Translation
  • บริการให้คำปรึกษาและเตรียมเอกสาร: เริ่มต้นที่ 5,000 บาท
  • บริการแปลเอกสาร: ขึ้นอยู่กับจำนวนและประเภทของเอกสาร
  • บริการรับรองเอกสาร: ขึ้นอยู่กับจำนวนและประเภทของเอกสาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ค่าตรวจสุขภาพ (ถ้าจำเป็น): ประมาณ 3,000-5,000 บาท
  • ค่าประกันการเดินทาง: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความคุ้มครอง

เรามีโปรโมชั่นและแพ็คเกจราคาพิเศษสำหรับการยื่นขอวีซ่าแบบครบวงจร และสามารถปรับแต่งบริการให้เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้าแต่ละราย

#ค่าวีซ่าอังกฤษ #บริการวีซ่าราคาถูก #ภูเก็ต #NYCVisaCost
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนการยื่นขอวีซ่า

การเตรียมตัวที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่า NYC Visa & Translation ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย ขอแนะนำดังนี้

 1. เริ่มเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเดินทาง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการรวบรวมเอกสารและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 2. ศึกษาเกี่ยวกับประเภทวีซ่าที่ต้องการให้ละเอียด รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ
 3. จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารทุกฉบับ
 4. เตรียมหลักฐานทางการเงินที่แสดงถึงความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยควรมีประวัติการเงินที่มั่นคงและสม่ำเสมอ
 5. วางแผนการเดินทางอย่างละเอียด รวมถึงกำหนดการ ที่พัก และกิจกรรมที่จะทำในสหราชอาณาจักร
 6. ฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ (ถ้ามี) โดยเตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่อาจถูกถาม เช่น วัตถุประสงค์ของการเดินทาง แผนการหลังจากกลับประเทศไทย
 7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์และเอกสารประกอบทั้งหมดก่อนยื่น
 8. เตรียมประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) เพื่อแสดงถึงประสบการณ์และความน่าเชื่อถือ
 9. หากมีญาติหรือเพื่อนในสหราชอาณาจักร ขอจดหมายเชิญหรือหนังสือรับรองเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
 10. ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางให้เหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่คาดว่าจะเดินทางกลับ

#UKVisa #วีซ่าอังกฤษ #บริการวีซ่า #คำแนะนำ #เตรียมตัวก่อนยื่นวีซ่า #ภูเก็ต #NYCVisaTranslation
บริการแปลและรับรองเอกสาร NAATI และ Notary Public จาก NYC Visa&Translation ผู้นำด้านการแปลและรับรองเอกสารระดับมืออาชีพ ให้บริการในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศไทย

หากคุณกำลังมองหาบริการแปลเอกสารที่ได้มาตรฐานระดับสากลในจังหวัดภูเก็ต ไม่ควรมองข้ามบริการแปลเอกสาร NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) โดย NYC Visa & Translation


ทำไมต้องเลือกบริการแปลเอกสาร NAATI ?

 • มาตรฐานสากล: NAATI เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การแปลเอกสารโดยนักแปล NAATI จะทำให้เอกสารของคุณมีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ
 • ความถูกต้องแม่นยำ: นักแปล NAATI มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการแปลภาษา ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะถูกแปลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามต้นฉบับ
 • หลากหลายภาษา: NYC Visa & Translation มีนักแปล NAATI ที่เชี่ยวชาญหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, จีน, ญี่ปุ่น หรือภาษาอื่น ๆ


บริการแปลเอกสาร NAATI ที่ NYC Visa & Translation ครอบคลุมเอกสารทุกประเภท

 • เอกสารส่วนบุคคล: สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ, พินัยกรรม, ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา: ใบปริญญา, ใบรับรองผลการเรียน, จดหมายรับรอง, ฯลฯ
 • เอกสารธุรกิจ: หนังสือบริคณห์สนธิ, สัญญา, รายงานการประชุม, เอกสารการตลาด, ฯลฯ
 • เอกสารทางกฎหมาย: สัญญาเช่า, หนังสือมอบอำนาจ, คำฟ้องร้อง, ฯลฯ
 • เอกสารอื่น ๆ: บทความ, เว็บไซต์, เอกสารทางเทคนิค, ฯลฯ


บริการรับรองเอกสาร Notary Public ที่สะดวก รวดเร็ว ในภูเก็ต

นอกจากบริการแปลเอกสาร NAATI แล้ว NYC Visa & Translation ยังให้บริการรับรองเอกสาร Notary Public เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารของคุณอีกด้วย

Notary Public คืออะไร?

Notary Public หรือที่เรียกว่า "ทนายความผู้มีอำนาจรับรองเอกสาร" มีหน้าที่รับรองความถูกต้องของเอกสารและลายมือชื่อ เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลทางกฎหมาย


บริการรับรองเอกสาร Notary Public ที่ NYC Visa & Translation ครอบคลุม

 • รับรองสำเนาถูกต้อง
 • รับรองลายมือชื่อ
 • รับรองคำแปล
 • รับรองเอกสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


ทำไมต้องเลือก NYC Visa & Translation ?

 • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ: NYC Visa & Translation มีประสบการณ์ยาวนานในการให้บริการแปลและรับรองเอกสาร
 • ทีมงานมืออาชีพ: ทีมงานของเราประกอบด้วยนักแปล NAATI และทนายความผู้เชี่ยวชาญด้าน Notary Public
 • บริการรวดเร็ว: เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ราคาเป็นกันเอง: เรามีแพ็คเกจราคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน


ติดต่อ NYC Visa & Translation วันนี้

หากคุณกำลังมองหาบริการแปลและรับรองเอกสาร NAATI และ Notary Public ที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ในจังหวัดภูเก็ต ติดต่อ NYC Visa & Translation วันนี้เพื่อรับคำปรึกษาและบริการที่ดีที่สุด

NAATI, Notary Public, แปลเอกสาร, รับรองเอกสาร, ภูเก็ต, NYC Visa & Translation

คำชมจากลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับเรา

⭐⭐⭐⭐⭐

"บริการรวดเร็ว แปลเอกสารได้ถูกต้องและแม่นยำมาก ช่วยประหยัดเวลาในการยื่นวีซ่าไปได้เยอะเลยค่ะ ขอบคุณ NYC Visa&Translation มากๆ นะคะ"

- คุณสมหญิง จากนครราชสีมา

⭐⭐⭐⭐

"ทีมงานให้คำปรึกษาดีมาก ช่วยแนะนำขั้นตอนการยื่นวีซ่าอย่างละเอียด ทำให้ผมไม่พลาดเอกสารสำคัญ ขอบคุณครับ"

- คุณชัยวัฒน์ จากเชียงใหม่

⭐⭐⭐⭐⭐

"ประทับใจมากค่ะ บริการรับรองเอกสารรวดเร็วทันใจ เจ้าหน้าที่ใส่ใจลูกค้าดีมาก แนะนำเลยค่ะ"

- คุณนภัสสร จากกรุงเทพมหานคร

⭐⭐⭐⭐⭐

"บริการครบวงจรจริงๆ ครับ ทั้งแปลเอกสาร รับรอง และยื่นวีซ่า ช่วยให้ผมประหยัดเวลาได้มาก ขอบคุณ NYC Visa&Translation ครับ"

- คุณธีระพงษ์ จากภูเก็ต

⭐⭐⭐⭐⭐

"ทีมงานมืออาชีพมากค่ะ แปลเอกสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา ทำให้การยื่นวีซ่าของดิฉันผ่านฉลุย ขอบคุณมากๆ ค่ะ"

- คุณวรรณิดา จากขอนแก่น

บริการทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก


บริษัท NYC VISA & TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่าประเทศต่าง ๆ ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยื่นได้ทุกประเทศจากทั่วทุกมุมโลก

หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักร (UK Visa) ที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com

เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก

ติดต่อเรา

 • NYC VISA & TRANSLATION
 • ที่อยู่: เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook: NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
 • LINE: @nyc168
 • โทรศัพท์: 083-2494999
 • E-mail: contact@ilc.ltd

NYC Visa & Translation พร้อมให้บริการคุณในการดำเนินการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและบริการแปลเอกสารทุกประเภท เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณสามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างราบรื่นและมั่นใจ เรายินดีให้บริการในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราได้ทุกเมื่อ ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของการดำเนินการขอวีซ่าและการแปลเอกสาร

© 2024 NYC Visa & Translation. All rights reserved.

0 ความคิดเห็น