บริการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (UK Visa) ยื่นได้ทุกประเภทวีซ่าในจังหวัดเชียงใหม่ สะดวก รวดเร็ว ไร้กังวลกับ NYC Visa & Translation

บริการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (UK Visa) ยื่นได้ทุกประเภทวีซ่าในจังหวัดเชียงใหม่ สะดวก รวดเร็ว ไร้กังวลกับ NYC Visa & Translation

ขอวีซ่าอังกฤษที่เชียงใหม่ ไม่ต้องบินไปกรุงเทพฯ หากคุณกำลังวางแผนเดินทางไปสหราชอาณาจักร (UK) ไม่ว่าจะเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ทำงาน หรือศึกษาต่อ แต่กังวลเรื่องความยุ่งยากในการยื่นขอวีซ่า ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป! NYC Visa & Translation พร้อมให้บริการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (UK Visa) ครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปีและทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านวีซ่าโดยเฉพาะ เราพร้อมช่วยให้การขอวีซ่าของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในเชียงใหม่ ก็สามารถเข้าถึงบริการคุณภาพของเราได้

ทำไมต้องเลือก NYC Visa & Translation ในจังหวัดเชียงใหม่ ?

 • ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์: เรามีความเชี่ยวชาญในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว (Standard Visitor Visa) วีซ่าทำงาน (Skilled Worker Visa) วีซ่านักเรียน (Student Visa) วีซ่าคู่หมั้น (Marriage Visa) หรือวีซ่าเพื่อธุรกิจ (Business Visa) เรามีประสบการณ์ในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 • บริการครบวงจร: เราให้บริการครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับคุณ การเตรียมเอกสารที่จำเป็น การแปลเอกสารที่ได้มาตรฐาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ถูกต้อง ไปจนถึงการยื่นขอวีซ่าและติดตามผลการพิจารณา ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาและความยุ่งยากในการติดต่อหลายๆ ที่

 • ทีมงานมืออาชีพ: ทีมงานของเราในเชียงใหม่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อกำหนดในการขอวีซ่าเป็นอย่างดี เราพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าเอกสารของคุณครบถ้วนและถูกต้อง

 • ความสะดวกสบาย: เราให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในพื้นที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอสันกำแพง หรืออำเภออื่นๆ ในเชียงใหม่ คุณสามารถเข้ามาใช้บริการได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลไปกรุงเทพฯ

 • ความรวดเร็ว: เราเข้าใจดีว่าเวลาของคุณมีค่า ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการขอวีซ่าให้คุณอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพการบริการ

 • ความโปร่งใส: เราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน เราจะแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้คุณทราบล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถวางแผนงบประมาณได้อย่างชัดเจน

 • การดูแลเอาใจใส่: เราใส่ใจในทุกรายละเอียดและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เราพร้อมที่จะตอบทุกข้อสงสัยและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คุณมั่นใจและสบายใจตลอดขั้นตอนการขอวีซ่า


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักรจะแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่าและสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เอกสารทั่วไปที่มักจะต้องใช้ ได้แก่

 • หนังสือเดินทาง: หนังสือเดินทางของคุณต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่คุณวางแผนจะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักร และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับวีซ่า

 • รูปถ่าย: รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

 • แบบฟอร์มใบสมัคร: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

 • หลักฐานทางการเงิน: เช่น ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร สลิปเงินเดือน หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเดินทางและการพำนักในสหราชอาณาจักร

 • หลักฐานการจองที่พัก: เช่น หลักฐานการจองโรงแรม หรือจดหมายเชิญจากผู้ที่จะให้ที่พักในสหราชอาณาจักร

 • หลักฐานการเดินทาง: เช่น ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือแผนการเดินทาง

 • เอกสารเพิ่มเติม: ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า คุณอาจต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น หลักฐานการทำงาน หลักฐานการศึกษา หรือเอกสารรับรองความสัมพันธ์


ค่าธรรมเนียมของวีซ่าสหราชอาณาจักร

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (UK Visa) จะแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่าและระยะเวลาที่ขอ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa Application Fee): ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของคุณ
  • วีซ่าท่องเที่ยว (Standard Visitor Visa):
   • วีซ่า 6 เดือน: 100 ปอนด์ (ประมาณ 4,200 บาท)
   • วีซ่า 2 ปี: 376 ปอนด์ (ประมาณ 15,800 บาท)
   • วีซ่า 5 ปี: 715 ปอนด์ (ประมาณ 30,000 บาท)
   • วีซ่า 10 ปี: 976 ปอนด์ (ประมาณ 41,000 บาท)
  • วีซ่านักเรียน (Student Visa): 398 ปอนด์ (ประมาณ 16,700 บาท)
  • วีซ่าทำงาน (Skilled Worker Visa): 644 ปอนด์ (ประมาณ 27,000 บาท) ขึ้นไป
  • วีซ่าคู่สมรส (Spouse Visa): 1,572 ปอนด์ (ประมาณ 66,000 บาท)
 2. ค่าบริการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS Global): เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับ VFS Global เพื่อการรับคำร้องขอวีซ่าและข้อมูลทางชีวภาพ
 3. ค่าบริการเพิ่มเติม (Optional Services): เช่น บริการวีซ่าด่วน, บริการวีซ่าด่วนพิเศษ และบริการอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลสหราชอาณาจักร: https://www.gov.uk/visa-fees

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดก่อนชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ระบุนี้เป็นอัตราโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต


NYC Visa & Translation ยินดีให้บริการ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ NYC Visa & Translation ยินดีให้บริการอย่างมืออาชีพ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อกำหนดในการขอวีซ่า เราพร้อมให้บริการคุณอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณได้รับวีซ่าที่ต้องการ

ขั้นตอนการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร มีอะไรบ้าง

 1. ตรวจสอบประเภทวีซ่า: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบประเภทวีซ่าที่ถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ

 2. เตรียมเอกสาร: รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุในแบบฟอร์มใบสมัคร

 3. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

 4. ชำระค่าธรรมเนียม: ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์

 5. นัดหมายยื่นเอกสาร: จองคิวเพื่อยื่นเอกสารและให้ข้อมูลทางชีวภาพ (ลายนิ้วมือและรูปถ่าย) ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global

 6. ยื่นเอกสาร: นำเอกสารไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global ในวันนัดหมาย

 7. รอผลการพิจารณา: หลังจากยื่นเอกสารแล้ว คุณจะต้องรอผลการพิจารณาจากสถานทูตหรือสถานกงสุลอังกฤษ


สามารถขอวีซ่าสหราชอาณาจักรได้ที่ไหน

คุณสามารถยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักรได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global ในกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่
หรือสามารถติดต่อ NYC Visa & Translation ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับบริการยื่นวีซ่า


ในจังหวัดเชียงใหม่ คุณสามารถยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักรได้ 2 ช่องทาง

1. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global

VFS Global เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการให้บริการด้านวีซ่า
มีศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่
ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

2. NYC Visa & Translation

หากคุณต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำอย่างมืออาชีพในการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร
คุณสามารถใช้บริการของ NYC Visa & Translation ซึ่งมีสาขาให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่

บริการของ NYC Visa & Translation ในจังหวัดเชียงใหม่

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับคุณ
 • ตรวจสอบและเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
 • แปลและรับรองเอกสาร
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
 • ยื่นขอวีซ่าให้คุณ
 • ติดตามผลการพิจารณา
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอดกระบวนการ

ไม่ว่าคุณจะเลือกยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์ VFS Global หรือใช้บริการของ NYC Visa & Translation ในจังหวัดเชียงใหม่
ก็ขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
เพื่อให้การขอวีซ่าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ


ระยะเวลาในการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

ระยะเวลาในการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณสมัคร โดยทั่วไปมีดังนี้:

 • วีซ่าท่องเที่ยวมาตรฐาน: ประมาณ 3 สัปดาห์
 • วีซ่านักเรียน: 3-4 สัปดาห์
 • วีซ่าทำงาน: 3-8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับประเภท
 • วีซ่าครอบครัว: 12-24 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาเหล่านี้เป็นเพียงประมาณการ และอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น:

 • ความซับซ้อนของคำขอ
 • ปริมาณงานของสถานทูต
 • ความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครหรือเอกสารที่จำเป็น โปรดติดต่อสถานทูตสหราชอาณาจักรหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

บริการวีซ่าเร่งด่วน

หากคุณต้องการวีซ่าอย่างเร่งด่วน สหราชอาณาจักรมีบริการวีซ่าเร่งด่วนให้เลือก 2 ประเภท

 • Priority Visa Service: ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 5 วันทำการ (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
 • Super Priority Visa Service: ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 24 ชั่วโมง (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และอาจไม่มีให้บริการในบางช่วงเวลา)

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อระยะเวลาการพิจารณา

 • ช่วงเวลาที่ยื่นขอวีซ่า: ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือช่วงที่มีผู้ยื่นขอวีซ่าจำนวนมาก ระยะเวลาการพิจารณาอาจล่าช้ากว่าปกติ
 • ความสมบูรณ์ของเอกสาร: หากเอกสารของคุณไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง อาจทำให้การพิจารณาล่าช้าออกไป
 • การตรวจสอบเพิ่มเติม: ในบางกรณี เจ้าหน้าที่อาจต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการพิจารณานานขึ้น

คำแนะนำ

 • ควรตรวจสอบระยะเวลาการพิจารณาปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลสหราชอาณาจักร: Visa decision waiting times: applications outside the UK - GOV.UK
 • ควรเผื่อเวลาในการยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
 • หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อ NYC Visa & Translation ได้ เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน

สิ่งที่ควรรู้ในการทำวีซ่าสหราชอาณาจักร

 • เตรียมตัวล่วงหน้า: ควรเริ่มต้นเตรียมเอกสารและยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการเดินทาง
 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกฉบับ และตรวจสอบอีกครั้งก่อนยื่นใบสมัคร
 • แปลและรับรองเอกสาร: หากเอกสารของคุณเป็นภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่มีคุณสมบัติ และนำไปรับรองโดย Notary Public
 • เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์: หากคุณต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ให้เตรียมตัวตอบคำถามที่อาจถูกถาม


บริการแปลและรับรองเอกสาร NAATI และ Notary Public ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสากลกับ NYC Visa & Translation สาขาเชียงใหม่


การแปลและรับรองเอกสารเป็นขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการยื่นขอวีซ่า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ หรือใช้เอกสารทางการในต่างประเทศ
NYC Visa & Translation พร้อมให้บริการแปลและรับรองเอกสารอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทั้งบริการแปลเอกสาร NAATI และ Notary Public เพื่อให้เอกสารของคุณเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่

บริการแปลเอกสาร NAATI

NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) คือองค์กรที่รับรองคุณภาพนักแปลและล่ามในออสเตรเลีย
การแปลเอกสารโดยนักแปล NAATI จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก

ประเภทเอกสารที่รับแปล NAATI

 • เอกสารส่วนบุคคล: สูติบัตร, ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ใบขับขี่, พาสปอร์ต ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา: ใบแสดงผลการศึกษา, ประกาศนียบัตร, วุฒิบัตร, จดหมายรับรองจากสถานศึกษา, ใบรับรองผลการสอบ IELTS/TOEFL ฯลฯ
 • เอกสารการเงิน: ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร, หลักฐานการเงิน, สลิปเงินเดือน, จดหมายรับรองการทำงาน ฯลฯ
 • เอกสารทางกฎหมาย: สัญญา, หนังสือมอบอำนาจ, ใบรับรองบริษัท, เอกสารทางคดีความ, เอกสารรับรองการจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ
 • เอกสารอื่นๆ: เอกสารทางการแพทย์, เอกสารทางเทคนิค, เอกสารทางวิชาการ, เอกสารการตลาด, เว็บไซต์ ฯลฯ


บริการรับรองเอกสาร Notary Public

Notary Public คือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐในการรับรองความถูกต้องของเอกสารและลายมือชื่อ
การรับรองเอกสารโดย Notary Public จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารของคุณ และเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก

ประเภทเอกสารที่รับรอง Notary Public

 • เอกสารสัญญาและข้อตกลงต่างๆ
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • เอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารรับรองลายมือชื่อ
 • เอกสารอื่นๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือทางกฎหมาย

ทำไมต้องเลือก NYC Visa & Translation สาขาเชียงใหม่ ?

 • ทีมงานมืออาชีพ: เรามีทีมนักแปล NAATI และ Notary Public ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่
 • คุณภาพและมาตรฐาน: เราให้บริการแปลและรับรองเอกสารที่มีคุณภาพสูง เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • บริการครบวงจร: เราให้บริการครบวงจร ทั้งการแปล รับรอง และจัดส่งเอกสาร ทำให้คุณสะดวกสบาย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆ
 • ความรวดเร็วและตรงต่อเวลา: เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน
 • ความพึงพอใจของลูกค้า: เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก และพร้อมให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ
 • ความปลอดภัยของข้อมูล: เรารับประกันความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารของคุณ
 • ราคาที่เป็นธรรม: เรามีราคาที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ขั้นตอนการใช้บริการแปลและรับรองเอกสาร

 1. ติดต่อเรา: ติดต่อ NYC Visa & Translation ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อขอรับคำปรึกษาและแจ้งความต้องการของคุณ
 2. ส่งเอกสาร: ส่งเอกสารที่ต้องการแปลหรือรับรองให้กับเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆ เราสามารถรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ อีเมล หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ
 3. ประเมินราคาและระยะเวลา: เราจะประเมินราคาและระยะเวลาในการดำเนินการให้คุณทราบ
 4. ชำระเงิน: ชำระค่าบริการตามที่ตกลงกัน
 5. ดำเนินการแปลและรับรอง: นักแปลและ Notary Public ของเราจะดำเนินการแปลและรับรองเอกสารของคุณ
 6. รับเอกสาร: รับเอกสารที่แปลและรับรองแล้วจากเรา เราสามารถจัดส่งเอกสารให้คุณถึงที่บ้านหรือที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ หรือคุณสามารถมารับเอกสารได้ด้วยตนเองที่สำนักงานของเรา

บริการแปลและรับรองเอกสารสำหรับลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่

เราเข้าใจดีว่าลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่อาจไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาใช้บริการในกรุงเทพฯ ดังนั้นเราจึงมีบริการรับส่งเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณในจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ เรายังมีบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ เพื่อให้คุณสามารถสอบถามข้อมูลและรับคำแนะนำได้อย่างสะดวกสบาย


บริการทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก


บริษัท NYC VISA & TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่าประเทศต่าง ๆ ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยื่นได้ทุกประเทศจากทั่วทุกมุมโลก

หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักร (UK Visa) ที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com

เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก

ติดต่อเรา

 • NYC VISA & TRANSLATION
 • ที่อยู่: เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook: NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
 • LINE: @nyc168
 • โทรศัพท์: 083-2494999
 • E-mail: contact@ilc.ltd

NYC Visa & Translation พร้อมให้บริการคุณในการดำเนินการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและบริการแปลเอกสารทุกประเภท เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณสามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างราบรื่นและมั่นใจ เรายินดีให้บริการในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราได้ทุกเมื่อ ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของการดำเนินการขอวีซ่าและการแปลเอกสาร

© 2024 NYC Visa & Translation. All rights reserved.

0 ความคิดเห็น