บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria)โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ - NYC Visa and Translation

บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ - NYC Visa and Translationข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria)

บัลแกเรีย (Bulgaria) เป็นประเทศในทวีปยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับโรมาเนีย เซอร์เบีย มาซิโดเนียเหนือ กรีซ ตุรกี และทะเลดำ


ข้อมูลสำคัญของบัลแกเรีย
 • เมืองหลวงคือ โซเฟีย (Sofia)
 • มีประชากรประมาณ 7 ล้านคน
 • ใช้ภาษาบัลแกเรียเป็นภาษาราชการ ซึ่งเป็นภาษาในกลุ่มสลาวิก
 • ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์
 • เป็นรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และนาโต้ (NATO)
 • สกุลเงินคือ เลฟ (Bulgarian lev)
 • มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งเทือกเขาบอลข่าน ที่ราบลุ่มแม่น้ำ และชายฝั่งทะเลดำ
 • มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมัน ก่อนได้รับเอกราชในปี 1878
 • เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ การเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอาหาร

บัลแกเรียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม และกำลังพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชากร


บัลแกเรีย (Bulgaria) ยังมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ โดยเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ตั้งแต่ปี 2007 และเป็นสมาชิกของนาโต้ (NATO) ตั้งแต่ปี 2004 การเข้าร่วมองค์กรเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

นอกจากนี้ บัลแกเรียยังมีบทบาทสำคัญในด้านพลังงาน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปกลางและยุโรปใต้ผ่านประเทศ ทำให้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในภูมิภาค
ในด้านวัฒนธรรม บัลแกเรียมีศิลปินและนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น นักกายกรรมระดับตำนาน จอร์แดน โยฟคอฟ (Jordan Jovtchev) และนักร้องโอเปร่า นิโคไล กิออารอฟ (Nicolai Ghiaurov)

แม้จะเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ แต่บัลแกเรียก็มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และประชากรที่มีการศึกษา ประเทศนี้มีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าบัลแกเรีย (Bulgaria) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประเทศนี้ตั้งอยู่ในจุดตัดของวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งสลาวิก กรีก เติร์ก และโรมัน ส่งผลให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ

ในด้านการศึกษา บัลแกเรียมีระบบการศึกษาที่ดีและมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยโซเฟีย (Sofia University) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1888 และเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในบัลแกเรีย

บัลแกเรียยังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีอุทยานแห่งชาติและเขตสงวนธรรมชาติหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติ Central Balkan และอุทยานแห่งชาติ Pirin ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด


ในฐานะสมาชิกของสหภาพยุโรป บัลแกเรียได้รับประโยชน์จากการค้าเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานภายในกลุ่มประเทศสมาชิก นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บัลแกเรียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม และมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศนี้มีศักยภาพในการพัฒนาและเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลก


จะเห็นได้ว่า บัลแกเรียเป็นประเทศที่มีมิติทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาหาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวของประเทศนี้

ทำไมต้องไปบัลแกเรีย ?

ประเทศบัลแกเรีย อาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางยอดฮิตในฝันของใครหลายๆ คน แต่รู้หรือไม่ว่า บัลแกเรียเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ซ่อนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 • ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม : บัลแกเรียเป็นหนึ่งในประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป เต็มไปด้วยโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ
 • ธรรมชาติที่สวยงาม : บัลแกเรียมีทั้งทะเล ภูเขา ป่าไม้ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการพักผ่อนและผจญภัย
 • ค่าครองชีพไม่แพง : เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป บัลแกเรียมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ
 • โอกาสในการทำงานและการศึกษา : บัลแกเรียเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา เปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานและศึกษาต่อ
วีซ่าบัลแกเรีย สิ่งที่ควรรู้

ก่อนเดินทางไปบัลแกเรีย สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมคือ วีซ่า! มาทำความรู้จักกับวีซ่าบัลแกเรียกัน

 • ประเภทของวีซ่าบัลแกเรีย

  • วีซ่าท่องเที่ยว: สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในบัลแกเรีย ไม่เกิน 90 วัน
  • วีซ่าเยี่ยมเยียน: สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อนชาวบัลแกเรีย หรือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในบัลแกเรีย
  • วีซ่านักเรียน: สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในบัลแกเรีย
  • วีซ่าทำงาน: สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในบัลแกเรีย

 • เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่า

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • แบบฟอร์มขอวีซ่า
  • หลักฐานการทำงาน
  • หลักฐานการเงิน
  • ประกันสุขภาพการเดินทาง


 • ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

  • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
  • นัดหมายยื่นวีซ่าออนไลน์
  • เดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
  • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ : ประมาณ 15 วันทำการ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า : 60 ยูโร


ปัญหาการขอวีซ่าที่พบบ่อย

หลายคนอาจประสบปัญหาในการขอวีซ่าบัลแกเรีย เช่น

 • เอกสารไม่ครบถ้วน
 • ข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • ประวัติการเดินทางไม่ดี
 • เหตุผลในการเดินทางไม่ชัดเจน

บริการของ NYC Visa and Translation

ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป NYC Visa and Translation ช่วยคุณได้ เรามีบริการ...

 • บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน
 • บริการแก้ไขปัญหาวีซ่า ไม่ว่าคุณจะเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือมีปัญหาติดขัดใดๆ
 • ทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 12 ปี ให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ยื่นวีซ่าได้ทุกประเทศทั่วโลก ไม่ใช่แค่บัลแกเรีย
 • บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา เตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่า จนถึงรับวีซ่า
คำถามที่พบบ่อย

 1. NYC Visa and Translation มีบริการรับยื่นวีซ่าประเทศอะไรบ้าง ?

  เรามีบริการรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก

 2. ใช้เวลานานแค่ไหนในการดำเนินการขอวีซ่า ?

  ระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง โดยทั่วไปประมาณ 15 วันทำการ

 3. NYC Visa and Translation มีบริการแก้ไขปัญหาวีซ่าแบบไหนบ้าง ?

  เรามีบริการแก้ไขปัญหาวีซ่าทุกกรณี เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้อง ประวัติการเดินทางไม่ดี เหตุผลในการเดินทางไม่ชัดเจน

 4. NYC Visa and Translation มีค่าบริการเท่าไหร่ ?

  ค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและประเทศปลายทาง กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียด

 5. ติดต่อ NYC Visa and Translation ได้อย่างไร ?

  คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @nyc168 หรือ อีเมล contact@nycvisa.org ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.comบริการทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก

    บริษัท NYC VISA&TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่าประเทศต่าง ๆ ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยื่นได้ทุกประเทศจากทั่วทุกมุมโลก


บริการด้านอื่นๆ ของเรา NYC VISA&TRANSLATION

บริษัทของเรามีบริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการด้านเอกสารและการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการด้านเอกสารและการแปล
 • บริการแปลและรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลกมากกว่า 300 ภาษา โดยทีมงานมืออาชีพเจ้าของภาษา
  • เรามีบริการแปลเอกสารทุกประเภท กว่า 300 ภาษา โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลงานแปลทุกชิ้นจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นธรรมชาติ

 • บริการแปลเอกสารราชการโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • บริการนี้เหมาะสำหรับเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ความถูกต้องและความเชี่ยวชาญสูง เช่น เอกสารทางกฎหมาย สัญญา ใบรับรองต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นเคยกับศัพท์เฉพาะทางและรูปแบบเอกสาร

 • บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปล NAATI เพื่อนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรเลีย หรือนำเอกสารไปทำธุรกรรมและติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่ประเทศออสเตรเลีย
  • เรามีนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานนักแปลและล่ามของออสเตรเลีย ทำให้มั่นใจได้ว่า เอกสารที่แปลและรับรองโดยเรา จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

 • บริการรับรองเอกสาร/รับรองรายมือชื่อ/รับรองสำเนาเอกสาร โดยทนาย NOTARY PUBLIC
  • เรามีบริการรับรองเอกสารโดยทนายความผู้ได้รับอนุญาตให้เป็น Notary Public ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจรับรองเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต ทุกสถานทูตทั่วโลก
  • เรามีบริการรับรองเอกสารจากสถานทูตต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้เอกสารของท่านมีผลถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ

 • บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลกระทรวงยุติธรรม
  • เรามีบริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของเอกสาร

 • บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สมัครงานในประเทศไทย สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
  • เรามีบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการสมัครงานในประเทศไทย

 • บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำไปใช้ยื่นขอวีซ่า หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศ สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
  • เรามีบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศ

บริการด้านวีซ่าและการเดินทาง

 • บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับทำวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ
  • เรามีทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท รวมถึงบริการยื่นวีซ่า ติดตามผล และแก้ไขปัญหา กรณีวีซ่าไม่ผ่าน

 • บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกสัญชาติทั่วโลก
  • เรามีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ

 • บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลก ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ
  • เรามีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ

 • บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับทำวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน ทุกประเทศทั่วโลกสำหรับชาวต่างชาติ
  • เรามีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย

 • บริการทำวีซ่าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ NON-O, วีซ่าอุปการะบุตร, วีซ่าติดตามสามี, วีซ่าติดตามภรรยา, วีซ่าเกษียณ, NON-B, WORK PERMIT, VISA EXTENSION, ED-VISA, MOU
  • เรามีบริการทำวีซ่าประเทศไทยหลากหลายประเภท เช่น วีซ่า NON-O, วีซ่าอุปการะบุตร, วีซ่าติดตามสามี/ภรรยา, วีซ่าเกษียณ, NON-B, WORK PERMIT, VISA EXTENSION, ED-VISA, MOU

 • บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก
  • เรามีบริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศ ในราคาประหยัด

 • บริการจำหน่ายประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ
  • เรามีบริการจำหน่ายประกันภัยการเดินทาง เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

 • บริการจัดหา TOURIST VOUCHER เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
  • เรามีบริการจัดหา Tourist Voucher ซึ่งเป็นเอกสารรับรองการจองที่พัก เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า

 • บริการจัดหา LOI (LETTER OF INVITATION) เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
  • เรามีบริการจัดหา Letter of Invitation ซึ่งเป็นจดหมายเชิญจากบริษัทหรือบุคคลในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า

 • บริการทำบัตร APEC (Business Travel Card) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
  • เรามีบริการทำบัตร APEC Card ซึ่งเป็นบัตรผ่านเข้าออกประเทศในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยไม่ต้องขอวีซ่า

​บริการล่ามแปลภาษา

 • บริการล่ามแปลภาษานอกสถานที่ ล่ามแปลสด ล่ามแปลแบบ ONLINE ทุกภาษาทั่วโลก
  • เรามีบริการล่ามแปลภาษา ทั้งแบบนอกสถานที่ แบบแปลสด และแบบออนไลน์ ในหลายภาษา เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ

หมายเหตุ : รายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท

หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าประเทศ บัลแกเรีย (Bulgaria) ที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ ติดต่อเราได้ที่ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @nyc168 หรือ อีเมล contact@nycvisa.org ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก 

0 ความคิดเห็น