บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบรูไน (Brunei) โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ - NYC Visa and Translation

บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบรูไน (Brunei) โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ - NYC Visa and Translation
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศบรูไน

ชื่ออย่างเป็นทางการ : บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) แปลว่า บรูไน นครแห่งสันติ


ที่ตั้ง : บนเกาะบอร์เนียว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้อมรอบด้วยรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ยกเว้นด้านที่ติดทะเลจีนใต้เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)


พื้นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร


ประชากร : ประมาณ 460,000 คน (ข้อมูลปี 2023)


เชื้อชาติ : ชาวมาเลย์ 65.7%, ชาวจีน 10.3%, ชาวพื้นเมือง 3.4%, อื่นๆ 20.6%
ศาสนา : อิสลาม (ศาสนาประจำชาติ) 66.3%, พุทธ 13%, คริสต์ 11.2%, อื่นๆ 9.5%


ภาษา : ภาษามาเลย์ (ภาษาราชการ), อังกฤษ, จีน


ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสุลต่านเป็นประมุขประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah)


เศรษฐกิจ : พึ่งพาอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของรายได้จากการส่งออก


หน่วยเงินตรา : ดอลลาร์บรูไน (BND)


สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

 • มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน
 • กัมปงไอเยอร์ (หมู่บ้านน้ำ)
 • พระราชวังอิสตานา นูรูล อิมาน
 • อุทยานแห่งชาติ Ulu Temburong
 • พิพิธภัณฑ์บรูไน
วัฒนธรรม

ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามอย่างมาก มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การแต่งกายแบบมุสลิม, อาหารแบบมาเลย์, และเทศกาลทางศาสนา


ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

 ไทยและบรูไนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

 • บรูไนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในโลก
 • บรูไนมีระบบสวัสดิการสังคมที่ดีมาก ประชาชนได้รับการศึกษาและการรักษาพยาบาลฟรี
 • บรูไนเป็นประเทศที่ปลอดภัย มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ


การเดินทางไปบรูไน

 • ทางอากาศ : สายการบิน Royal Brunei Airlines เป็นสายการบินแห่งชาติ มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังบันดาร์เสรีเบกาวัน
 • ทางบก : สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เข้าสู่บรูไนได้


ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง

 • บรูไนเป็นประเทศมุสลิมที่เคร่งครัด ควรแต่งกายสุภาพ ไม่เปิดเผยเนื้อหนังมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อเข้าสถานที่ทางศาสนา
 • การดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในบรูไน
 • ควรแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

บรูไน เป็นประเทศเล็กๆ ที่สงบสุขและมีเสน่ห์ ด้วยวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติที่สวยงาม จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว

หมายเหตุ : ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้ง โดยตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบรูไน (Brunei) โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ - NYC Visa and Translationการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือทำงาน ล้วนต้องขอวีซ่ากันทั้งนั้น ซึ่งขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าก็ค่อนข้างซับซ้อน วุ่นวาย แถมเอกสารก็เยอะแยะไปหมด แล้วแบบนี้ เราจะมีวิธีผ่อนแรง ทำให้การขอวีซ่าเป็นเรื่องง่ายๆ ได้บ้างไหมนะ ? คำตอบคือ "มี" นั้นก็คือ การใช้ บริการรับยื่นวีซ่า นั่นเอง


บริการรับยื่นวีซ่า คืออะไร ?

บริการรับยื่นวีซ่า คือ บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำ ช่วยตรวจสอบเอกสาร เตรียมเอกสาร และดำเนินการยื่นวีซ่าแทนคุณ ตั้งแต่ต้นจนจบ


บริการหลัก

 • ตรวจสอบเอกสาร: ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าตามข้อกำหนดของสถานทูต
 • แปลเอกสาร: บริการแปลเอกสารเป็นภาษาที่สถานทูตกำหนด พร้อมรับรองเอกสาร
 • กรอกแบบฟอร์ม: บริการกรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • นัดหมายวันยื่นวีซ่า: ติดต่อสถานทูตเพื่อจองคิวยื่นวีซ่าให้
 • ยื่นวีซ่าแทน: เป็นตัวแทนยื่นวีซ่าให้กับผู้สมัคร
 • รับเล่มหนังสือเดินทาง: รับเล่มหนังสือเดินทางคืนหลังจากการพิจารณาวีซ่าเสร็จสิ้น


บริการเสริม

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆ
 • จัดทำแผนการเดินทางและจองตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก
 • บริการทำประกันการเดินทาง

ข้อดีของการใช้บริการรับยื่นวีซ่า

 • ประหยัดเวลาและสะดวกสบาย : ไม่ต้องเสียเวลามาศึกษาขั้นตอนการยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง
 • ลดความเสี่ยงในการขอวีซ่าถูกปฏิเสธ : ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญและรู้ข้อกำหนดของสถานทูตเป็นอย่างดี
 • ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ : ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหา


ข้อควรระวัง

 • เลือกใช้บริการจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง เหมือนกับเรา NYC Visa&Translation
 • เปรียบเทียบค่าบริการจากหลายๆ บริษัท
 • ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยื่น

การใช้บริการรับยื่นวีซ่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่า แต่ควรศึกษาข้อมูลและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ


ทำไมต้องใช้บริการรับยื่นวีซ่า ?

หลายคนอาจสงสัยว่า จำเป็นไหมนะ ที่ต้องจ้างคนอื่นทำให้ ในเมื่อเราก็ทำเองได้ แต่จริงๆ แล้ว การใช้บริการรับยื่นวีซ่ามีข้อดีหลายอย่างเลยนะ เช่น


ข้อดีของการใช้บริการรับยื่นวีซ่า

 • ประหยัดเวลาและแรงกาย: ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาข้อมูลเอง ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง
 • ลดความเสี่ยงวีซ่าไม่ผ่าน: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะช่วยตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารของคุณครบถ้วน ถูกต้อง
 • เพิ่มโอกาสได้รับวีซ่า: ทีมงานมีประสบการณ์ในการยื่นวีซ่า รู้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นอย่างดี จึงสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพิ่มโอกาสได้รับการอนุมัติวีซ่า

บริการของเรา สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศบรูไน

NYC Visa and Translation บริการรับยื่นวีซ่าประเทศบรูไน สำหรับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทไหน เราก็พร้อมให้บริการ เช่นยื่นวีซ่าบรูไนทุกรูปแบบ

 • วีซ่าท่องเที่ยว: สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศบรูไน
 • วีซ่านักเรียน: สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศบรูไน
 • วีซ่าทำงาน: สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในประเทศบรูไน
 • วีซ่าติดตามครอบครัว: สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือติดตามครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศบรูไน

แก้ไขปัญหาวีซ่าบรูไน

 • วีซ่าหมดอายุ: เรามีบริการต่ออายุวีซ่าให้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย
 • วีซ่าถูกปฏิเสธ: เรายินดีให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้คุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ใหม่อีกครั้ง
 • เปลี่ยนประเภทวีซ่า: หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่า เช่น จากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าทำงาน เราก็สามารถให้บริการได้


ทำไมต้องเลือก NYC Visa and Translation ?

 • ทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 12 ปี : เรามีทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการยื่นวีซ่ามากว่า 12 ปี จึงมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุด
 • ให้คำปรึกษาฟรี : เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ราคาเป็นกันเอง : เรามีบริการรับยื่นวีซ่าในราคาที่เป็นกันเอง เหมาะสำหรับคนไทยทุกคนคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. NYC Visa and Translation รับยื่นวีซ่าประเทศอะไรบ้าง ?

เรารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศบรูไนด้วย


2. ใช้เวลานานแค่ไหน ถึงจะทราบผลการยื่นวีซ่า ?

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศ โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์


3. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นวีซ่า ?

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า และประเทศที่คุณต้องการเดินทางไป คุณสามารถติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้


4. หากวีซ่าถูกปฏิเสธ สามารถยื่นขอใหม่ได้หรือไม่ ?

สามารถยื่นขอใหม่ได้ แต่ควรตรวจสอบสาเหตุของการถูกปฏิเสธ และแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนยื่นขอใหม่


5. NYC Visa and Translation มีบริการรับแปลเอกสารหรือไม่ ?

เรามีบริการแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มั่นใจได้ว่า เอกสารของคุณจะถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับจากสถานทูตบริการทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก

    บริษัท NYC VISA&TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่าประเทศต่าง ๆ ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยื่นได้ทุกประเทศจากทั่วทุกมุมโลก


บริการด้านอื่นๆ ของเรา NYC VISA&TRANSLATION

บริษัทของเรามีบริการที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการด้านเอกสารและการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการด้านเอกสารและการแปล
 • บริการแปลและรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลกมากกว่า 300 ภาษา โดยทีมงานมืออาชีพเจ้าของภาษา
  • เรามีบริการแปลเอกสารทุกประเภท กว่า 300 ภาษา โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลงานแปลทุกชิ้นจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นธรรมชาติ

 • บริการแปลเอกสารราชการโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • บริการนี้เหมาะสำหรับเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ความถูกต้องและความเชี่ยวชาญสูง เช่น เอกสารทางกฎหมาย สัญญา ใบรับรองต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นเคยกับศัพท์เฉพาะทางและรูปแบบเอกสาร

 • บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปล NAATI เพื่อนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรเลีย หรือนำเอกสารไปทำธุรกรรมและติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่ประเทศออสเตรเลีย
  • เรามีนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานนักแปลและล่ามของออสเตรเลีย ทำให้มั่นใจได้ว่า เอกสารที่แปลและรับรองโดยเรา จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

 • บริการรับรองเอกสาร/รับรองรายมือชื่อ/รับรองสำเนาเอกสาร โดยทนาย NOTARY PUBLIC
  • เรามีบริการรับรองเอกสารโดยทนายความผู้ได้รับอนุญาตให้เป็น Notary Public ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจรับรองเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต ทุกสถานทูตทั่วโลก
  • เรามีบริการรับรองเอกสารจากสถานทูตต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้เอกสารของท่านมีผลถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ

 • บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลกระทรวงยุติธรรม
  • เรามีบริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของเอกสาร

 • บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สมัครงานในประเทศไทย สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
  • เรามีบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการสมัครงานในประเทศไทย

 • บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำไปใช้ยื่นขอวีซ่า หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศ สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
  • เรามีบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า หรือนำไปใช้ที่ต่างประเทศ

บริการด้านวีซ่าและการเดินทาง

 • บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับทำวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ
  • เรามีทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท รวมถึงบริการยื่นวีซ่า ติดตามผล และแก้ไขปัญหา กรณีวีซ่าไม่ผ่าน

 • บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติทุกสัญชาติทั่วโลก
  • เรามีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ

 • บริการให้คำปรึกษา และจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลก ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ
  • เรามีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ

 • บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับทำวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน ทุกประเทศทั่วโลกสำหรับชาวต่างชาติ
  • เรามีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย

 • บริการทำวีซ่าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ NON-O, วีซ่าอุปการะบุตร, วีซ่าติดตามสามี, วีซ่าติดตามภรรยา, วีซ่าเกษียณ, NON-B, WORK PERMIT, VISA EXTENSION, ED-VISA, MOU
  • เรามีบริการทำวีซ่าประเทศไทยหลากหลายประเภท เช่น วีซ่า NON-O, วีซ่าอุปการะบุตร, วีซ่าติดตามสามี/ภรรยา, วีซ่าเกษียณ, NON-B, WORK PERMIT, VISA EXTENSION, ED-VISA, MOU

 • บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน และทุกเส้นทางทั่วโลก
  • เรามีบริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศ ในราคาประหยัด

 • บริการจำหน่ายประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ
  • เรามีบริการจำหน่ายประกันภัยการเดินทาง เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

 • บริการจัดหา TOURIST VOUCHER เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
  • เรามีบริการจัดหา Tourist Voucher ซึ่งเป็นเอกสารรับรองการจองที่พัก เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า

 • บริการจัดหา LOI (LETTER OF INVITATION) เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
  • เรามีบริการจัดหา Letter of Invitation ซึ่งเป็นจดหมายเชิญจากบริษัทหรือบุคคลในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า

 • บริการทำบัตร APEC (Business Travel Card) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
  • เรามีบริการทำบัตร APEC Card ซึ่งเป็นบัตรผ่านเข้าออกประเทศในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยไม่ต้องขอวีซ่า

​บริการล่ามแปลภาษา

 • บริการล่ามแปลภาษานอกสถานที่ ล่ามแปลสด ล่ามแปลแบบ ONLINE ทุกภาษาทั่วโลก
  • เรามีบริการล่ามแปลภาษา ทั้งแบบนอกสถานที่ แบบแปลสด และแบบออนไลน์ ในหลายภาษา เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ

หมายเหตุ : รายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท
หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าประเทศ บรูไน (Brunei) ที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ ติดต่อเราได้ที่ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @nyc168 หรือ อีเมล contact@nycvisa.org ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก 

0 ความคิดเห็น