บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ NYC Visa & Translation NAATI Notary Public Service


ในยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารและขยายธุรกิจข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เอกสารสำคัญต่างๆ มักถูกจัดทำขึ้นในภาษาที่แตกต่างกัน การแปลเอกสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

NYC Visa & Translation ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการแปลเอกสารและรับรองเอกสาร มุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ และราคาที่ย่อมเยา เรามีทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ผ่านการอบรมและทดสอบอย่างเข้มงวด สามารถแปลเอกสารได้หลากหลายภาษา รวมไปถึงภาษาอาหรับ

NYC Visa & Translation NAATI Notary Public Service ให้บริการที่ครบวงจรทั้งในด้านการแปลเอกสาร รับรองเอกสาร โดยสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public ทำให้ท่านสามารถแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเอกสารของท่านได้ทั้งหมดในที่เดียว


บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ เป็นภาษาที่มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างทางภาษาถิ่นที่หลากหลาย การแปลเอกสารภาษาอาหรับจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในภาษาอย่างลึกซึ้ง

NYC Visa & Translation ให้บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับที่ครบวงจร ด้วยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง เราพร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับหลากหลายประเภท

NYC Visa & Translation ให้บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท เช่น
 • แปลเอกสารทั่วไป เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือเดินทาง ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา เอกสารการจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางการเงิน เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ ประวัติการรักษา ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางเทคนิค เช่น คู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบเครื่องจักร เอกสารวิชาการ ฯลฯ แปลเอกสารอื่นๆ ตามความต้องการ


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก
NYC Visa & Translation ศูนย์บริการแปลเอกสารครบวงจร ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ด้วยบริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก มากกว่า 300 ภาษา โดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ และมีคุณภาพ

NYC Visa & Translation ศูนย์บริการแปลเอกสารครบวงจรที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ทีมนักแปลมืออาชีพ และระบบการแปลที่มีประสิทธิภาพ เราพร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก


บริการรับรองเอกสาร
NYC Visa & Translation ศูนย์บริการแปลเอกสารแบบครบวงจร ไม่เพียงแต่ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก แต่เรายังมีบริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public ให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย

NYC Visa & Translation ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ด้วยบริการที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และมั่นใจ

 • รับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุล : เราให้บริการรับรองเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการรับรองจากสถานทูตหรือกงสุลของประเทศที่ต้องการนำไปใช้

 • รับรองเอกสารโดย NAATI : เราให้บริการรับรองเอกสารโดย NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) หน่วยงานรับรองนักแปลและล่ามระดับชาติของออสเตรเลีย เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องการนำไปใช้ในออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

 • รับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public : เราให้บริการรับรองเอกสารโดยทนาย Notary Public เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องการใช้ในต่างประเทศ


ขั้นตอนในการใช้บริการแปลและรับรองเอกสาร กับ NYC Visa & Translation
 • เตรียมเอกสารที่ต้องการแปลหรือรับรอง
 • ติดต่อ NYC Visa & Translation เพื่อขอรับใบเสนอราคา
 • ชำระค่าบริการ
 • ส่งเอกสารให้ NYC Visa & Translation
 • รอรับเอกสารที่แปลและรับรองแล้ว

ระยะเวลาและราคา
ระยะเวลาและราคาในการใช้บริการแปลและรับรองเอกสาร กับ NYC Visa & Translation ขึ้นอยู่กับภาษาต้นทาง และปลายทาง จำนวนเอกสารที่ต้องการแปลหรือรับรอง ประเภทของเอกสาร และระยะเวลาที่ต้องการรับ โดยสามารถติดต่อสอบถามค่าบริการ กับ NYC Visa & Translation ได้ที่ Call Center : 083-2494999 หรือ Line Official ID แผนกแปลเอกสาร : @NYC168 / Line Official ID แผนกวีซ่า : @NYCV


NYC Visa & Translation ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทำไมต้องเลือกเรา?

1. ทีมนักแปลมืออาชีพ
 • ทีมนักแปลของเราล้วนผ่านการอบรมและมีประสบการณ์สูง
 • เชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา
 • เข้าใจบริบทของเอกสารและความแตกต่างของวัฒนธรรม
 • แปลเอกสารได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตรงตามต้นฉบับ

2. บริการหลากหลาย เช่น
 • แปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษา ทั่วโลก
 • แปลเอกสารราชการ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ เอกสารส่วนตัว ฯลฯ
 • บริการรับรองเอกสารโดยสถานบันแปล NAATI ทนายNotary Public สถานทูต และกงสุล
 • แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก

3. บริการรวดเร็ว ทันใจ
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • บริการแปลเอกสารได้รวดเร็ว ทันใจ ตรงตามกำหนดเวลา
 • บริการแปลด่วน 24 ชั่วโมง (สำหรับเอกสารบางประเภท)

4. รักษาความลับของลูกค้า
 • เข้าใจความสำคัญของข้อมูลส่วนตัว
 • รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

5. มั่นใจได้
 • บริษัทของเราได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

NYC Visa & Translation ศูนย์บริการแปลเอกสารแบบครบวงจร ที่พร้อมให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษา ด้วยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้อง แม่นยำ และตรงเวลา


หากคุณกำลังมองหา บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ที่ครบวงจรและมีทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ติดต่อเราได้ที่ 083-2494999 หรือ Line Official ID แผนกแปล : @nyc168 หรือ อีเมล contact@nycvisa.org ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

NYC VISA&TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
 • LINE แผนกแปล : @NYC168
 • LINE แผนกวีซ่า : @NYCV
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น