บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเบลเยียม (Belgium) ทุกประเภทวีซ่า และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี

บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเบลเยียม (Belgium) ทุกประเภทวีซ่า และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี - NYC Visa and Translation    ประเทศเบลเยียม (Belgium) หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส และทะเลเหนือ มีพื้นที่ 30,689 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 11.5 ล้านคน ทำให้เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดอันดับที่ 22 ของโลก และเป็นอันดับที่ 6 ของยุโรป


    เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป และมีเมืองสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ แอนต์เวิร์ป, เกนต์, ชาร์เลอรัว, ลีแยฌ, บรูช, นามูร์ และ เลอเฟิน


    เบลเยียมเป็นหนึ่งในหกประเทศผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรป และกรุงบรัสเซลส์ถูกใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมสำคัญระดับทวีปที่สำคัญหลายครั้ง เช่น การประชุมของคณะกรรมาธิการยุโรป สภาสหภาพยุโรป และสภายุโรป รวมทั้งเป็นหนึ่งในสองเมืองหลักที่ใช้สำหรับการประชุมรัฐสภายุโรป (อีกแห่งคือสตราสบูร์ก) เบลเยียมยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของยูโรโซน เนโท องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ องค์การการค้าโลก และเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพเบเนลักซ์ไตรภาคีและพื้นที่เชงเกน กรุงบรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น เนโท


    เบลเยียมเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูง โดยประชากรมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากระบบสวัสดิการที่ทันสมัย เช่น การสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภค และมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง รวมทั้งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุด โดยมีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ


ภูมิศาสตร์

เบลเยียมตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด 30,689 ตารางกิโลเมตร ทางทิศเหนือติดกับทะเลเหนือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ทิศใต้ติดกับประเทศฝรั่งเศส ทิศตะวันตกติดกับประเทศเนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์กภูมิประเทศของเบลเยียมส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ ยกเว้นบริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเทือกเขาแอลป์

ภูมิอากาศ

เบลเยียมมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่นและฝนตกชุก ฤดูหนาวมีอากาศเย็นและแห้ง


ประชากร

ประชากรเบลเยียมมีประมาณ 11.5 ล้านคน คิดเป็นอันดับที่ 6 ของยุโรป ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฟลานเดอร์ส (Dutch-speaking) อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ชาววอลลูน (French-speaking) อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ และชาวเยอรมันอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ


ภาษา

ภาษาทางการของเบลเยียมมี 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาดัตช์ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน


ศาสนา

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยียม โดยมีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ประมาณ 75% แบ่งออกเป็นนิกายโรมันคาทอลิก 60% และนิกายโปรเตสแตนต์ 15%


การเมือง

เบลเยียมเป็นประเทศราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐบาลเป็นระบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลเศรษฐกิจ

    เบลเยียมเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดย GDP คิดเป็นอันดับที่ 17 ของโลก

    อุตสาหกรรมที่สำคัญของเบลเยียม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสิ่งทอ


การท่องเที่ยว

    เบลเยียมเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจมากมาย เช่น กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของสหภาพยุโรป เมืองแอนต์เวิร์ป เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยียม เมืองเกนต์ เมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และเมืองบรูช เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติก


อาหาร

    อาหารเบลเยียมขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายและรสชาติที่อร่อย เช่น วาฟเฟิล ช็อกโกแลต มูสเล นักเก็ต และฟลามันส์


วัฒนธรรม

    เบลเยียมเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ มากมาย วัฒนธรรมเบลเยียมจึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมฝรั่งเศส วัฒนธรรมดัตช์ และวัฒนธรรมเยอรมัน


บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า

NYC Visa and Translation ให้บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเบลเยียม (Belgium) ทุกประเภทวีซ่า และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปีบริการรับยื่นวีซ่าประเทศเบลเยียม

สำหรับบริการรับยื่นวีซ่าประเทศเบลเยียมนั้น ทาง NYC Visa and Translation ให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภท ดังนี้


วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือเข้าพักในประเทศเบลเยียมได้ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง โดยวีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนญาติ เพื่อน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศเบลเยียม

วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)

วีซ่าธุรกิจเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือเข้าพักในประเทศเบลเยียมได้ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง โดยวีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเจรจาธุรกิจ ประชุม หรือเข้าร่วมงานนิทรรศการต่างๆ ในประเทศเบลเยียม

วีซ่านักเรียน (Student Visa)

วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือเข้าพักในประเทศเบลเยียมได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยวีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศเบลเยียม

วีซ่าทำงาน (Work Visa)

วีซ่าทำงานเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือเข้าพักในประเทศเบลเยียมได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยวีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในประเทศเบลเยียม

วีซ่าเยี่ยมเยือน (Visit Visa)

วีซ่าเยี่ยมเยือนเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือเข้าพักในประเทศเบลเยียมได้ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง โดยวีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมเยือนญาติ เพื่อน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศเบลเยียม

วีซ่ากลับประเทศ (Return Visa)

วีซ่ากลับประเทศเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือเดินทางกลับประเทศเบลเยียมได้ โดยวีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศเบลเยียม แต่ต้องเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราวบริการแก้ไขปัญหาวีซ่า

นอกจากบริการรับยื่นวีซ่าแล้ว NYC Visa and Translation ยังมีบริการแก้ไขปัญหาวีซ่าให้กับผู้ที่ยื่นวีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากสถานทูตหรือสถานกงสุล โดยทางทีมงานจะตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าให้ใหม่ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้มีโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่ามากขึ้น


ตัวอย่างปัญหาวีซ่าที่ NYC Visa and Translation สามารถแก้ไขได้ เช่น

  • เอกสารไม่ครบถ้วน

  • เอกสารไม่ถูกต้อง

  • ข้อมูลในเอกสารไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง

  • สถานทูตหรือสถานกงสุลมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารหรือผู้ยื่นคำขอ

ทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี

    ทีมงานของ NYC Visa and Translation ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านวีซ่ามาอย่างยาวนาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการขอวีซ่าเป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยคุณยื่นวีซ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสได้รับอนุมัติสูง

    ทีมงานของ NYC Visa and Translation ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ใส่ใจรายละเอียด และพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ ส่วนขั้นตอนการใช้บริการของ NYC Visa and Translation นั้นง่ายและสะดวก เพียงติดต่อทางทีมงานเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการยื่นเอกสาร ทางทีมงานจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารให้ทั้งหมด จนถึงขั้นตอนรับวีซ่า


บริการทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก

    บริษัท NYC VISA&TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่าประเทศต่าง ๆ ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยื่นได้ทุกประเทศจากทั่วทุกมุมโลก


หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าประเทศ เบลารุส (Belarus) ที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ ติดต่อเราได้ที่ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @nyc168 หรือ อีเมล contact@nycvisa.org ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก


 ติดต่อเรา

NYC VISA&TRANSLATION

  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
  • LINE : @nyc168
  • Tel : 083-2494999
  • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น