บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเบลารุส (Belarus) ทุกประเภทวีซ่า และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี

บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเบลารุส (Belarus) ทุกประเภทวีซ่า และรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี โดย NYC Visa and Translation    ประเทศเบลารุส (Belarus) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเบลารุส (Republic of Belarus) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศรัสเซีย ยูเครน โปแลนด์ ลิทัวเนีย และลัตเวีย เมืองหลวงของประเทศคือกรุงมินสค์


ประวัติศาสตร์

ประเทศเบลารุสมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรต่างๆ มาหลายครั้ง เช่น อาณาจักรเคียฟรุส อาณาจักรโปแลนด์-ลิทัวเนีย และสหภาพโซเวียต ประเทศเบลารุสได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534


ภูมิศาสตร์

ประเทศเบลารุสมีพื้นที่ประมาณ 207,600 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศรัสเซีย ยูเครน โปแลนด์ ลิทัวเนีย และลัตเวีย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 160 เมตร


ภูมิอากาศ

ประเทศเบลารุสมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ฤดูร้อนอบอุ่น ฤดูหนาวหนาวเย็น มีหิมะตก


ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเทศเบลารุสมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ป่าไม้ ถ่านหิน น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ ประเทศเบลารุสมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอาหารประชากร

ประเทศเบลารุสมีประชากรประมาณ 9.3 ล้านคน ภาษาทางการของประเทศคือภาษาเบลารุสและภาษารัสเซีย


ศาสนา

ศาสนาที่นับถือมากที่สุดในประเทศเบลารุสคือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ รองลงมาคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก


วัฒนธรรม

ประเทศเบลารุสมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของชาวสลาฟตะวันตกและวัฒนธรรมของชาวรัสเซีย


สถานที่ท่องเที่ยว

ประเทศเบลารุสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น

 • เมืองมินสค์ เมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น พระราชวังแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่สอง


 • เมืองวิลนีอุส เมืองหลวงเก่าของลิทัวเนีย ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศเบลารุส เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น มหาวิหารวิลนีอุส ปราสาทวิลนีอุส และจัตุรัสการ์ดีเนียน


 • เมืองเนแมน เมืองชายแดนติดกับรัสเซีย เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ปราสาทเนแมน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ และสวนสาธารณะเนมาน


 • เมืองเบรสต์ เมืองชายแดนติดกับโปแลนด์ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ปราสาทเบรสต์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เบรสต์ และโบสถ์เซนต์นิโคลัส


การคมนาคม

ประเทศเบลารุสมีระบบการคมนาคมที่สะดวกสบาย ประกอบด้วยระบบรถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน


เศรษฐกิจ

ประเทศเบลารุสมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอาหาร


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประเทศเบลารุสมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก


ข้อควรรู้

 • เงินสกุลของประเทศเบลารุสคือรูเบิลเบลารุส

 • ภาษาราชการของประเทศเบลารุสคือภาษาเบลารุสและภาษารัสเซีย

 • ศาสนาที่นับถือมากที่สุดในประเทศเบลารุสคือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์

 • อาหารพื้นเมืองของประเทศเบลารุส ได้แก่ บลินี (blini) เปเรมิชกี้ (peremyshki) และซุปบีช (borscht)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เมืองมินสค์เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศเบลารุส มีประชากรประมาณ 2.1 ล้านคน

 • ประเทศเบลารุสเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำนีเปอร์ (Dnieper) และแม่น้ำดอนีเอปอร์ (Dnieper)

 • ประเทศเบลารุสเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยป่าไม้ มีป่าไม้ปกคลุมพื้นที่ประมาณ 40% ของประเทศ

 • ประเทศเบลารุสเป็นประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์ มีมลภาวะทางอากาศน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรป


สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเบลารุสนั้น จำเป็นต้องมีวีซ่า โดยประเภทวีซ่าที่คนไทยสามารถขอได้ ได้แก่

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist visa) : สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเบลารุส

 • วีซ่าธุรกิจ (Business visa) : สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำธุรกิจในประเทศเบลารุส

 • วีซ่านักเรียน (Student visa) : สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศเบลารุส

 • วีซ่าทำงาน (Work visa) : สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในประเทศเบลารุส

    การยื่นขอวีซ่าประเทศเบลารุสสามารถทำได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 105/1 อาคารมณีนพรัตน์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-258-3977-80    หรือสามารถใช้บริการของเรา NYC Visa and Translation  เราสามารถช่วยดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้ทั้งหมด ตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร การแปลเอกสาร การนัดหมายสัมภาษณ์ และติดตามผลวีซ่า


    เราเป็นหนึ่งในบริษัทรับยื่นวีซ่าที่ให้บริการรับยื่นวีซ่าประเทศเบลารุส บริษัทนี้มีประสบการณ์ในการรับยื่นวีซ่ามากกว่า 12 ปี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคนไทย บริษัทนี้ให้บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเภทวีซ่าสำหรับทุกประเทศทั่วโลก


NYC Visa and Translation ให้บริการรับยื่นวีซ่าประเทศเบลารุส ดังนี้

 • บริการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า​ : เราจะช่วยรวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย

 • บริการแปลเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า : เราสามารถช่วยแปลเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าเป็นภาษารัสเซียหรือภาษาเบลารุส (แล้วแต่กรณี) โดยแปลโดยนักแปลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์

 • บริการนัดหมายสัมภาษณ์ที่สถานเอกอัครราชทูต : เราสามารถนัดหมายสัมภาษณ์ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย ให้ตามความสะดวกของผู้ยื่นขอวีซ่า

 • บริการติดตามผลวีซ่า : สามารถติดตามผลวีซ่าให้จนกว่าจะได้รับวีซ่า พร้อมกับส่งมอบวีซ่าให้กับผู้ยื่นขอวีซ่า


สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเบลารุสนั้น จำเป็นต้องมีวีซ่า โดยประเภทวีซ่าที่คนไทยสามารถขอได้ ได้แก่

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist visa)สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเบลารุส วีซ่าท่องเที่ยวมีอายุ 30 วัน สามารถอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 15 วัน

 • วีซ่าธุรกิจ (Business visa) : สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำธุรกิจในประเทศเบลารุส วีซ่าธุรกิจมีอายุ 30 วัน สามารถอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 60 วัน

 • วีซ่านักเรียน (Student visa) : สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศเบลารุส วีซ่านักเรียนมีอายุ 1 ปี สามารถอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 1 ปี

 • วีซ่าทำงาน (Work visa) : สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในประเทศเบลารุส วีซ่าทำงานมีอายุ 1 ปี สามารถอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 1 ปี

    ประเทศเบลารุสเป็นประเทศที่มีความสวยงามและน่าหลงใหล มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายรอให้คุณไปสัมผัส หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปยังประเทศเบลารุส NYC Visa and Translation พร้อมให้บริการรับยื่นวีซ่าให้คุณอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้คุณได้รับวีซ่าอย่างราบรื่นและรวดเร็ว


บริการทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก

    บริษัท NYC VISA&TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่าประเทศต่าง ๆ ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยื่นได้ทุกประเทศจากทั่วทุกมุมโลก


หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าประเทศ เบลารุส (Belarus) ที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ ติดต่อเราได้ที่ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @nyc168 หรือ อีเมล contact@nycvisa.org ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก


 ติดต่อเรา

NYC VISA&TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
 • LINE : @nyc168
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd
 

0 ความคิดเห็น