บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ NYC Visa & TranslationNYC Visa & Translation เป็นศูนย์บริการรับแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม อิตาลี เยอรมัน อาหรับ อินโดนีเซีย มาเลย์ ฝรั่งเศส ยูเครน สวีเดน และอื่นๆ ทุกภาษา


สำหรับบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ทาง NYC Visa & Translation มีทีมนักแปลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ มีประสบการณ์แปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อยื่นขอวีซ่ามาอย่างยาวนาน จึงสามารถแปลเอกสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ


นอกจากนี้ ทาง NYC Visa & Translation ยังให้บริการรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษ โดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตต่างๆ NAATI และทนายNotary Public เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารแปลภาษาอังกฤษของท่านจะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ


บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

NYC Visa & Translation ให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารส่วนตัว เอกสารทางกฎหมาย ฯลฯ โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและบริบทของทั้งสองภาษาเป็นอย่างดี จึงทำให้การแปลมีความถูกต้อง แม่นยำ และสื่อความหมายได้ตรงตามต้นฉบับ


บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก

นอกจากบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษแล้ว NYC Visa & Translation ยังมีบริการแปลเอกสารทุกประเภททุกภาษาทั่วโลก โดยทีมนักแปลมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ ฯลฯ

NYC Visa & Translation ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารส่วนตัว เอกสารทางกฎหมาย ฯลฯ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง แม่นยำ และสื่อความหมายได้ตรงตามต้นฉบับ รวมถึงคำนึงถึงบริบทของวัฒนธรรมและภาษาของทั้งสองภาษาอีกด้วย


บริการรับรองเอกสาร

NYC Visa & Translation ให้บริการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการไทยและต่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล สถานทูต NAATI และทนาย Notary Public ฯลฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของลูกค้า

NYC Visa & Translation ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารส่วนตัว เอกสารทางกฎหมาย ฯลฯ โดยคำนึงถึงมาตรฐานและขั้นตอนของหน่วยงานราชการที่รับรองเอกสาร


บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษของ NYC Visa & Translation ครอบคลุมทุกประเภท ดังนี้

 • เอกสารราชการส่วนบุคคล เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบรับรองการสมรส ใบรับรองการเสียชีวิต เป็นต้น
 • เอกสารธุรกิจการค้า เช่น สัญญาซื้อขาย ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบรับรองสินค้า เป็นต้น
 • เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญา หนังสือมอบอำนาจ ใบคำร้อง ใบคำฟ้อง เป็นต้น
 • เอกสารด้านการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน ใบเกรด ใบรับรองการศึกษา เป็นต้น
 • เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการแพทย์ เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้นการใช้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษกับ NYC Visa & Translation มีขั้นตอนดังนี้
 • ติดต่อ NYC Visa & Translation เพื่อแจ้งความต้องการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ โดยระบุประเภทเอกสาร ภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมาย ปริมาณเอกสาร และกำหนดส่งงาน
 • NYC Visa & Translation จะประเมินราคาและระยะเวลาในการแปลเอกสาร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทเอกสาร ความยาวของเอกสาร และระดับความซับซ้อนของภาษา
 • เมื่อตกลงราคาและระยะเวลาในการแปลแล้ว NYC Visa & Translation จะดำเนินการแปลเอกสารโดยทีมนักแปลมืออาชีพ
 • เมื่อแปลเอกสารเสร็จแล้ว NYC Visa & Translation จะส่งไฟล์แปลเอกสารให้ทางลูกค้าทางอีเมลหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์


เหตุผลที่ควรใช้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารกับ NYC Visa & Translation มีดังนี้

 • ทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ NYC Visa & Translation มีทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น กฎหมาย การแพทย์ การศึกษา ธุรกิจ เทคโนโลยี เป็นต้น นักแปลของ NYC Visa & Translation ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมายเป็นอย่างดี ทำให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • บริการแปลเอกสารที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า NYC Visa & Translation ให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลเป็นอย่างมาก นักแปลของ NYC Visa & Translation จะตรวจสอบงานแปลอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่างานแปลถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • บริการรับรองคำแปลเอกสารที่เชื่อถือได้ NYC Visa & Translation ให้บริการรับรองคำแปลเอกสารโดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศ หรือทนายความ ทำให้เอกสารแปลมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าหรือใช้ในทางราชการได้

 • ราคาที่สมเหตุสมผล NYC Visa & Translation มีราคาที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทเอกสาร ความยาวของเอกสาร และระดับความซับซ้อนของภาษา

นอกจากนี้ NYC Visa & Translation ยังให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่สะดวกและรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ หรืออีเมล


NYC Visa & Translation เป็นศูนย์บริการรับแปลเอกสารและยื่นขอวีซ่าที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแปลเอกสารภาษาอังกฤษหรือเอกสารอื่นๆ ที่ต้องการความถูกต้องและน่าเชื่อถือ


หากคุณกำลังมองหา บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ที่ครบวงจรและมีทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ติดต่อเราได้ที่ 083-2494999 หรือ Line Official ID แผนกแปล : @nyc168 หรือ อีเมล contact@nycvisa.org ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ

 

ติดต่อเรา

NYC VISA&TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
 • LINE : @nyc168
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น