บริการแปลเอกสารภาษาสเปน บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาสเปน บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ NYC Visa & TranslationNYC Visa & Translation เป็นศูนย์บริการแปลเอกสารครบวงจรที่ให้บริการแปลเอกสารภาษาสเปนทุกประเภท ด้วยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในภาษาสเปนเป็นอย่างดี มั่นใจได้ว่าเอกสารแปลของเรามีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ


บริการแปลเอกสารภาษาสเปน

NYC Visa & Translation ให้บริการแปลเอกสารภาษาสเปนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เอกสารทางธุรกิจ เอกสารวิชาการ เอกสารทางการแพทย์ ฯลฯ โดยทีมนักแปลที่เชี่ยวชาญด้านภาษาสเปน ทั้งในด้านไวยากรณ์ สำนวน และบริบททางวัฒนธรรม ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารแปลจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และเข้าใจง่าย


บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก

นอกจากบริการแปลเอกสารภาษาสเปนแล้ว NYC Visa & Translation ยังให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อาหรับ รัสเซีย ฯลฯ โดยทีมงานนักแปลที่เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆ ทั่วโลก


บริการรับรองเอกสาร

NYC Visa & Translation ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารส่วนตัว เอกสารทางธุรกิจ เอกสารวิชาการ เอกสารทางการแพทย์ ฯลฯ โดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public เป็นต้น เพื่อให้เอกสารแปลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้


NYC Visa & Translation ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท เช่น

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบขับขี่ พาสปอร์ต ฯลฯ
 • เอกสารส่วนตัว เช่น จดหมาย จดหมายแนะนำตัว เรซูเม่ จดหมายสมัครงาน ฯลฯ
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา ใบกำกับภาษี รายงานประจำปี คู่มือการใช้งาน ฯลฯ
 • เอกสารวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย ฯลฯ
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการฉีดวัคซีน ฯลฯ

การใช้บริการแปล  และรับรองเอกสาร กับ NYC Visa & Translation

ทีมนักแปลมืออาชีพ

ทีมนักแปลของเราล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสเปน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละประเภทของเอกสาร ตัวอย่างเช่น นักแปลเอกสารราชการจะเชี่ยวชาญในศัพท์และรูปแบบของเอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น นักแปลเอกสารส่วนตัวจะเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเนื้อหาของเอกสารส่วนตัว เช่น จดหมาย อีเมล์ บทกวี บทความ ฯลฯ และนักแปลเอกสารทางธุรกิจจะเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา ใบเสนอราคา รายงานประจำปี คู่มือการใช้งาน เป็นต้น


กระบวนการแปลที่มีคุณภาพ

กระบวนการแปลของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล เน้นความถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ ขั้นตอนการทำงานของเราประกอบด้วย

 • ขั้นตอนแรก เราจะประเมินเอกสารต้นฉบับ เพื่อกำหนดประเภทของเอกสาร และคุณสมบัติของนักแปลที่เหมาะสม
 • ขั้นตอนที่สอง เราจะมอบหมายงานแปลให้กับนักแปลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • ขั้นตอนที่สาม นักแปลจะทำการแปลเอกสารตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล
 • ขั้นตอนที่สี่ หัวหน้าทีมแปลจะตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของงานแปล
 • ขั้นตอนที่ห้า เราจะส่งมอบเอกสารแปลให้กับลูกค้า


บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง

เราให้บริการแปลเอกสารภาษาสเปนพร้อมบริการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุลและสถานทูต เพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เอกสารแปลของเราได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลและสถานทูต จึงสามารถนำไปใช้ได้ในทุกที่ทั่วโลก


ราคาที่ยุติธรรม

เราคำนึงถึงราคาที่ยุติธรรมสำหรับลูกค้า โดยคำนวณราคาจากประเภทของเอกสาร ปริมาณของเอกสาร และระยะเวลาในการแปล


ความรวดเร็วในการแปล

เราให้บริการแปลเอกสารที่รวดเร็วทันใจ โดยใช้เวลาในการแปลเอกสารภาษาสเปนประมาณ 1-3 วันทำการ


นอกจากบริการแปลภาษาสเปนแล้ว NYC Visa & translation ให้บริการแปลและรับรองเอกสารทุกภาษาทั่วโลก
รับแปลภาษาจีน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาจีน
รับแปลภาษาสเปน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสเปน
รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาอาหรับ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอาหรับ
รับแปลภาษาฮินดี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮินดี
รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเบงกอล
รับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษารัสเซีย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเยอรมัน
รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาทมิฬ
รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอิตาลี
รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาปัญจาบ
รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอูรดู
รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาตุรกี
รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโปแลนด์
รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษายูเครน
รับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเปอร์เซีย
รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโรมาเนีย
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาดัตช์
รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาตากาล็อก
รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอุซเบก
รับแปลภาษาลาว เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลาว
รับแปลภาษามลายู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามลายู
รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเนปาล
รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮังการี
รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเขมร
รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสิงหล
รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเช็ก
รับแปลภาษากรีก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษากรีก
รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเซอร์เบีย
รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเบลารุส
รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสวีเดน
รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคองโก
รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคาซัค
รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบัลแกเรีย
รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอาร์มีเนีย
รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเติร์กเมน
รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโครเอเชีย
รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาแอลเบเนีย
รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามองโกเลีย
รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฟินแลนด์
รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเดนมาร์ก
รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮิบรู
รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสโลวัก
รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษานอร์เวย์
รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาทิเบต
รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาจอร์เจีย
รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบาหลี
รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคีร์กีซ
รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลิทัวเนีย
รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบอสเนีย
รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสโลวีเนีย
รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามาซิโดเนีย
รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลัตเวีย


หากท่านต้องการแปลเอกสารภาษาสเปน ที่ NYC Visa & Translation เรามีบริการแปลเอกสารภาษาสเปนทุกประเภท พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล สถานทูต NAATI Notary Public มั่นใจได้ว่าเอกสารแปลของเรามีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ


หากคุณกำลังมองหา บริการแปลเอกสารภาษาสเปน ที่ครบวงจรและมีทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ติดต่อเราได้ที่ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @nyc168 หรือ อีเมล contact@nycvisa.org ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ

 

ติดต่อเรา

NYC VISA&TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
 • LINE : @nyc168
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น