บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับผู้ต้องการเดินทางไปประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) - NYC VISA&TRANSLATION

NYC VISA&TRANSLATION บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับผู้ต้องการเดินทางไปประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) รองรับทุกประเภท ทุกประเทศทั่วโลก - NYC VISA&TRANSLATION    ประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป และตอนทิศเหนือของเอเชีย มีเนื้อที่ 86,600 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 10 ล้านคน


    ประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น

 • บากู (Baku) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศอาเซอร์ไบจาน มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ยุโรป และอิสลาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ป้อมเมืองเก่า (Old City) ที่เป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก หอคอยเมเดน (Maiden Tower) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง และสวนหย่อมเฟลาม (Flame Towers) ที่เป็นอาคารสูงที่มีรูปร่างเหมือนเปลวไฟ

 • กาบาลา (Qabala) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น สวนสนุกกาบาลาแลนด์ (Qabaland) ที่เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทุ่งดอกไม้เนริน (Nohur Lake) ที่เป็นทะเลสาบที่มีวิวที่สวยงาม และภูเขาทิฟดาก (Tufandag) ที่เป็นสถานที่เล่นสกี และมีเคเบิลคาร์ (cable car) ที่ยาวที่สุดในโลก

 • ชากา (Sheki) เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งผลิต


วีซ่าประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) มีกี่ประเภท

    วีซ่าประเทศอาเซอร์ไบจานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ วีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) และวีซ่าถาวร (Immigrant Visa)

    วีซ่าชั่วคราว อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศอาเซอร์ไบจานได้ชั่วคราว โดยมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ วีซ่าชั่วคราวแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Visa Type A) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่อการท่องเที่ยว สันทนาการ เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระยะเวลาพำนักสูงสุดคือ 30 วัน

 • วีซ่าธุรกิจ (Visa Type B) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่อดำเนินธุรกิจ ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ระยะเวลาพำนักสูงสุดคือ 90 วัน

 • วีซ่าทำงาน (Visa Type C) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่อทำงานระยะสั้น ระยะเวลาพำนักสูงสุดคือ 180 วัน

 • วีซ่านักเรียน (Visa Type D) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่อศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ระยะเวลาพำนักสูงสุดคือ 1 ปี

 • วีซ่าผู้ลี้ภัย (Visa Type E) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่อขอลี้ภัย
วีซ่าถาวร อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศอาเซอร์ไบจานได้ถาวร วีซ่าถาวรแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

 • วีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวร (Visa Type F) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่ออาศัยอยู่ถาวร

 • วีซ่าคู่สมรส (Visa Type G) อนุญาตให้คู่สมรสหรือบุตรของผู้ถือวีซ่าถาวรเข้าประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่ออาศัยอยู่ถาวร

 • วีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรตามเงื่อนไข (Visa Type H) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่ออาศัยอยู่ถาวร โดยผู้สมัครต้องได้รับการจ้างงานจากนายจ้างที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอาเซอร์ไบจาน


วีซ่าแต่ละประเภทมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดของวีซ่าที่ต้องการอย่างรอบคอบก่อนยื่นขอวีซ่า


บริการรับยื่นวีซ่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดย NYC VISA&TRANSLATION

    NYC VISA&TRANSLATION ให้บริการรับยื่นวีซ่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน ทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี เรามีบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การปรึกษา การเตรียมเอกสาร ไปจนถึงการติดตามผลวีซ่า


บริการของเราครอบคลุม

 • ปรึกษาฟรีเกี่ยวกับวีซ่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน
 • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสถานทูต
 • แปลเอกสารภาษาต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาและกฎหมาย
 • ยื่นเอกสารต่อสถานทูต
 • ติดตามผลวีซ่าและแจ้งผลให้ทราบ


ความคุ้มค่าของบริการจาก NYC VISA&TRANSLATION
 • ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี
 • บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การปรึกษา การเตรียมเอกสาร ไปจนถึงการติดตามผลวีซ่า
 • ราคาที่สมเหตุสมผล


    NYC VISA&TRANSLATION เป็นบริษัทที่ให้บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า และแปลเอกสาร สำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี ในธุรกิจนี้ 


    เรามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการกับกระบวนการยื่นวีซ่า ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่า อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว


    เราให้บริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และมีประสิทธิภาพ ในการยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า และแปลเอกสาร สำหรับลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน หรือวีซ่าอื่น ๆ ที่คุณต้องการ


เรายังมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม การจัดทัวร์ การจัดการเดินทาง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง ให้กับลูกค้าของเรา    


บริการทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก

    บริษัท NYC VISA&TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่าประเทศ อาร์เมเนีย (Armenia) ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถให้บริการขอวีซ่าประเทศ อาร์เมเนีย (Armenia) จากทุกมุมโลกด้วย ทำให้คุณสามารถรับบริการจากที่ห่างไกลได้ตามความสะดวกของคุณ


หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าประเทศ อาร์เมเนีย (Armenia) ที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ ติดต่อเราได้ที่ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @nyc168 หรือ อีเมล contact@nycvisa.org ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่าประเทศ อาร์เมเนีย (Armenia)


 ติดต่อเรา

NYC VISA&TRANSLATION

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
 • LINE : @nyc168
 • Tel : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น